Stocking
The shop sells products with extremely good prices and is highly competitive compared to other shops, very satisfied products

Bảo hiểm hưu trí IUL

Description is updating

Bảo hiểm hưu trí IUL là sản phẩm bảo hiểm không chỉ mang lại lợi ích tử vong mà còn cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động, bổ sung thu nhập hưu trí của bạn.

Khi đến độ tuổi nghỉ hưu được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, người tham gia bắt đầu nhận được các quyền lợi bảo hiểm hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro.
Bảo hiểm hưu trí giúp tự chủ tài chính khi về già, bảo vệ trước các rủi ro, biến cố về sức khỏe, tích lũy tài chính, dành tặng cho con cháu.
Lập kế hoạch hưu trí ở độ tuổi 25, sau 40 năm có thể mang đến lợi nhuận cao hơn gấp 2 lần so với người bắt đầu ở độ tuổi 35. Mỗi người ai cũng có thể chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu độc lập tài chính ngay từ bây giờ với sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện.