Stocking
The shop sells products with extremely good prices and is highly competitive compared to other shops, very satisfied products

Bảo hiểm Du lịch

Description is updating

Bảo hiểm du lịch là loại hình bảo hiểm chi trả cho cá nhân hoặc theo nhóm những tổn thất phát sinh từ các sự cố xảy ra trong chuyến đi như như tai nạn cá nhân, hỗ trợ y tế ở nước ngoài, hỗ trợ khi thất lạc hành lý hay tư trang, hỗ trợ khi chuyến đi bị huỷ/trì hoãn, và di chuyển y tế khẩn cấp.
 

Bảo hiểm sẽ cung cấp các lợi ích y tế trong trường hợp khẩn cấp giúp bạn không bị choáng ngợp trước chi phí phát sinh, cụ thể trong trường hợp bị ốm hoặc bị thương khi đi du lịch nước ngoài.